Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Khay để lọ sơn xịt A01B

Khay để lọ sơn xịt A01B

Mã sản phẩm: A01B

Kích thước khay: W205 x D70 x H150
Màu sắc: Đen

Giá: 200,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Khay đựng tài liệu A4 A01D

Khay đựng tài liệu A4 A01D

Mã sản phẩm: A01D

Kích thước khay: W250 x D30 x H300

Màu sắc: Đen

Giá: 200,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đỏ)

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đỏ)

Mã sản phẩm: N0R3

Kích thước xe (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm
Số lượng ngăn để đồ: 03 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H400 mm

Hàng chất lượng cao

Giá: 1,977,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đen)

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Đen)

Mã sản phẩm: N0R3

Kích thước xe (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm

Số lượng ngăn để đồ: 03 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H400 mm

Hàng chất lượng cao

Giá: 1,977,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Nhũ bạc)

Kệ để dụng cụ 3 ngăn N0R3 (Nhũ bạc)

Mã sản phẩm: N0R3

Kích thước kệ (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm
Số lượng ngăn để đồ: 03 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H400 mm

Hàng chất lượng cao

Giá: 1,977,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Vàng)

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Vàng)

Mã sản phẩm: N0R4 

Kích thước xe (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm
Số lượng ngăn để đồ: 04 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H265 mm

Màu cơ bản: Đen | Vàng | Đỏ | Nhũ bạc

Giá: 2,229,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Đen)

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Đen)

Mã sản phẩm: N0R4

Kích thước xe (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm
Số lượng ngăn để đồ: 04 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H265 mm

Màu cơ bản: Đen | Vàng | Đỏ | Nhũ bạc

Giá: 2,229,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Nhũ bạc)

Kệ để dụng cụ 4 ngăn N0R4 (Nhũ bạc)

Mã sản phẩm: N0R4

Kích thước xe (LxWxH): 600 x 400 x 900 mm
Số lượng ngăn để đồ: 04 ngăn
Khoảng cách giữa 2 ngăn: H265 mm

Màu cơ bản: Đen | Vàng | Đỏ | Nhũ bạc

Giá: 2,229,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Trắng) F0RD3-W

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Trắng) F0RD3-W

Mã sản phẩm: F0RD3-W

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đen) F0RD3-B

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đen) F0RD3-B

Mã sản phẩm: F0RD3-B

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Xanh ghi) F0RD3-G

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Xanh ghi) F0RD3-G

Mã sản phẩm: F0RD3-G

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đỏ) F0RD3-R

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đỏ) F0RD3-R

Mã sản phẩm: F0RD3-R

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Vàng) F0RD3-Y

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Vàng) F0RD3-Y

Mã sản phẩm: F0RD3-Y

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đen) F0RD4-B

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đen) F0RD4-B

Mã sản phẩm: F0RD4-B

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Xanh ghi) F0RD4-G

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Xanh ghi) F0RD4-G

Mã sản phẩm: F0RD4-G

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đỏ) F0RD4-R

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đỏ) F0RD4-R

Mã sản phẩm: F0RD4-R

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Vàng) F0RD4-Y

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Vàng) F0RD4-Y

Mã sản phẩm: F0RD4-Y

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Đỏ)

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Đỏ)

Mã sản phẩm: N2T1RD3 

Kích thước tủ (LxWxH): 850 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W730 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc đôi có khóa: W730xD450xH380 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Ngăn kéo tay cầm âm, có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 7,955,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Xanh nghi)

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Xanh nghi)

Mã sản phẩm: N2T1RD3 

Kích thước tủ (LxWxH): 850 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W730 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc đôi có khóa: W730xD450xH380 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Ngăn kéo tay cầm âm, có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 7,955,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Vàng)

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Vàng)

Mã sản phẩm: N2T1RD3 

Kích thước tủ (LxWxH): 850 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W730 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc đôi có khóa: W730xD450xH380 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Ngăn kéo tay cầm âm, có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 7,955,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Đen)

Tủ dụng cụ 3 ngăn kèm hộc đôi bên dưới có khóa N2T1RD3 (Đen)

Mã sản phẩm: N2T1RD3 

Kích thước tủ (LxWxH): 850 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W730 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc đôi có khóa: W730xD450xH380 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Ngăn kéo tay cầm âm, có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 7,955,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD6

Mã sản phẩm: N1T1RD6

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,446,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0T1RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0T1RD6

Mã sản phẩm: N0T1RD6

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Mã sản phẩm: N0T1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,686,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Mã sản phẩm: N1T1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,750,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn N0RD6

Mã sản phẩm: N0RD6

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,858,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Mã sản phẩm: N1T1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,995,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Mã sản phẩm: N0T1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,995,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1RD6

Tủ dụng cụ 6 ngăn kèm hộc có khóa N1RD6

Mã sản phẩm: N1RD6

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,115,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 8 ngăn N0T1RD8

Tủ dụng cụ 8 ngăn N0T1RD8

Mã sản phẩm: N0T1RD8

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 06 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,115,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 8 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD8

Tủ dụng cụ 8 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD8

Mã sản phẩm: N1T1RD8

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 06 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,200,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Mã sản phẩm: N1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Mã sản phẩm: N1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Mã sản phẩm: N0RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,509,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 10 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD10

Tủ dụng cụ 10 ngăn kèm hộc có khóa N1T1RD10

Mã sản phẩm: N1T1RD10

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 10 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,629,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 8 ngăn kèm hộc có khóa N1RD8

Tủ dụng cụ 8 ngăn kèm hộc có khóa N1RD8

Mã sản phẩm: N1RD8

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 06 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,629,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Mã sản phẩm: N0RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,818,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 10 ngăn N0T1RD10

Tủ dụng cụ 10 ngăn N0T1RD10

Mã sản phẩm: N0T1RD10

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 10 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,869,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 8 ngăn N0RD8

Tủ dụng cụ 8 ngăn N0RD8

Mã sản phẩm: N0RD8

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 06 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 02 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,920,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 10 ngăn kèm hộc có khóa N1RD10

Tủ dụng cụ 10 ngăn kèm hộc có khóa N1RD10

Mã sản phẩm: N1RD10

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 10 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,972,000 VNĐ
Bảo hành: tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ