Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

TS3100 TAPE LIBRARY - P/N: 35732UL

 TS3100 TAPE LIBRARY - P/N: 35732UL

35732UL    TS3100 Tape Library Model L2U Driveless
46X2685    LTO Ultrium 5  Half High  SAS  Drive Sled
23R6998    3573 Rack Mount Kit
46C2084    Ultrium 5 Data Cartridge (5-pack)
46M0907    IBM 6Gb SAS HBA

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge - P/N: C5709A

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge - P/N: C5709A

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge

P/N: C5709A

Giá: 302,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB) - P/N: C8010A

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB) - P/N: C8010A

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB)

P/N: C8010A

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m (20/40GB) - P/N: C5718A

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m  (20/40GB) - P/N: C5718A

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m  (20/40GB)

P/N: C5718A

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB - P/N: 18P7912

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB - P/N: 18P7912

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB

P/N: 18P7912

Giá: 512,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB - P/N: C8011A

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB - P/N: C8011A

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB

P/N: C8011A

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge - P/N: C7971A

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge - P/N: C7971A

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge

P/N: C7971A

Giá: 745,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB - P/N: 24R1922

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB - P/N: 24R1922

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB

P/N: 24R1922

Giá: 792,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB) - P/N: C7973A

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB) - P/N: C7973A

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB)

P/N: C7973A

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 160 Cleaning Cartridge - P/N: C8015A

HP DAT 160 Cleaning Cartridge - P/N: C8015A

HP DAT 160 Cleaning Cartridge

P/N: C8015A

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB - P/N: 08L9870

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB - P/N: 08L9870

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB

P/N: 08L9870

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB) - P/N: C7972A

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB) - P/N:  C7972A

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB)

P/N:  C7972A

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB) - P/N: C7974A

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB) - P/N: C7974A

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB)

P/N: C7974A

Giá: 885,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB - P/N: 95P4436

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB -  P/N: 95P4436

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB

P/N: 95P4436

Giá: 885,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB - P/N: 08L9120

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB - P/N: 08L9120

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB

P/N: 08L9120

Giá: 908,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 320 320GB Data Cartridge - P/N: Q2032A

HP DAT 320 320GB Data Cartridge - P/N: Q2032A

HP DAT 320 320GB Data Cartridge

P/N: Q2032A

Giá: 1,001,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape - P/N: 23R5635

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape - P/N: 23R5635

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape

P/N: 23R5635

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives - P/N: C7980A

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives - P/N: C7980A

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives

P/N: C7980A

Giá: 1,258,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2 - P/N: 24R2138

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2 - P/N: 24R2138

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2

P/N: 24R2138

Giá: 1,328,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge - P/N: 23R5638

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge - P/N: 23R5638

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge

P/N: 23R5638

Giá: 1,351,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC - P/N: 23R7008

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC - P/N: 23R7008

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC

P/N: 23R7008

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge - P/N: C7978A

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge - P/N: C7978A

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge

P/N: C7978A

Giá: 1,491,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge - P/N: C7975A

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge - P/N: C7975A

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge

P/N: C7975A

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max) - P/N: 35L2086

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max) - P/N: 35L2086

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max)

P/N: 35L2086

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng di động Buffalo 500GB MiniStation USB3.0 2.5" - HD-PNT500U3B-AP / HD-PNT500U3R-AP / HD-PNT500U3S-AP

Ổ cứng di động Buffalo 500GB MiniStation USB3.0 2.5

Dung lượng: 500 GB 2.5"
Màu: Có 3 màu - Đen, đỏ, bạc
Giao tiếp: USB 3.0
Model: HD-PNT500U3B-AP / HD-PNT500U3R-AP / HD-PNT500U3S-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Di Động 500GB Buffalo - Model: HD-PCT500U3B-AP / HD-PCT500U3W-AP

Ổ Cứng Di Động 500GB Buffalo - Model: HD-PCT500U3B-AP / HD-PCT500U3W-AP

Dung lượng: 500GB
Màu: Có 2 màu - Trắng, đen
Giao tiếp: USB2.0, 3.0
Model: HD-PCT500U3B-AP / HD-PCT500U3W-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng di động 500GB Buffalo MiniStation HD-PCF500U3B-AP / HD-PCF500U3W-AP

Ổ cứng di động 500GB Buffalo MiniStation HD-PCF500U3B-AP / HD-PCF500U3W-AP

Ổ cứng di động 500GB Buffalo MiniStation

Model: HD-PCF500U3B-AP / HD-PCF500U3W-AP

Màu sắc: Có 2 màu - Đen, trắng

Hãng sản xuất: Buffalo

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape - P/N: 46X1290

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape - P/N:  46X1290

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape

P/N:  46X1290

Giá: 1,714,880 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876) - P/N: 24R2137

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876) - P/N: 24R2137

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876)

P/N: 24R2137

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng di động Buffalo 500GB MiniStation Extreme Portable HDD 2.5" - HD-PZ500U3B-AP / HD-PZ500U3R-AP / HD-PZ500U3S-AP

Ổ cứng di động Buffalo 500GB MiniStation Extreme Portable HDD 2.5

Dung lượng: 500GB 2.5"
Màu: Có 3 màu - Đen, đỏ, bạc
Giao tiếp: USB 3.0 ,Chống sốc
Model: HD-PZ500U3B-AP / HD-PZ500U3R-AP / HD-PZ500U3S-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-XL/E-AP LinkStation Live Enclosure

Buffalo LS-XL/E-AP LinkStation Live Enclosure

Buffalo LinkStation Live Enclosure

Model: LS-XL/E-AP

Giá: 2,027,100 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng di động Buffalo 1TB MiniStation USB3.0 2.5" - HD-PNT1.0U3B-AP / HD-PNT1.0U3R-AP / HD-PNT1.0U3S-AP

Ổ cứng di động Buffalo 1TB MiniStation USB3.0 2.5

Dung lượng: 1TB 2.5"
Màu: Có 3 màu - Đen, đỏ, bạc
Giao tiếp: USB 3.0
Model: HD-PNT1.0U3B-AP / HD-PNT1.0U3R-AP / HD-PNT1.0U3S-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Di Động 1TB Buffalo HD-PCT1TU3/W-AP / HD-PCT1TU3W-AP

Ổ Cứng Di Động 1TB Buffalo HD-PCT1TU3/W-AP / HD-PCT1TU3W-AP

Dung lượng: 1.0 TB
Màu: Có 2 màu - Trắng, đen
Giao tiếp: USB2.0, 3.0
Model: HD-PCT1TU3/W-AP / HD-PCT1TU3W-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Module IBM 8GB SFP+ SW TRANSCEIVER - P/N: 78P1660 / 31P1630 / 78P1715 / 85Y6278

Module IBM  8GB SFP+ SW TRANSCEIVER - P/N: 78P1660 / 31P1630 / 78P1715 / 85Y6278

Module IBM  8GB SFP+ SW TRANSCEIVER

P/N: 78P1660 / 31P1630 / 78P1715 / 85Y6278

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng di động 1TB Buffalo MiniStation 2.5" HD-PCF1.0U3BB-AP / HD-PCF1.0U3BW-AP

Ổ cứng di động 1TB Buffalo MiniStation 2.5

- Ổ cứng di động 1TB Buffalo MiniStation 2.5"

- Model: HD-PCF1.0U3BB-AP / HD-PCF1.0U3BW-AP

- Màu sắc: Có 2 màu - Đen, trắng

- Hãng sản xuất: Buffalo

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge - P/N: Q2020A

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge - P/N: Q2020A

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge

P/N: Q2020A

Giá: 2,236,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cable HP AN975A 2 Meter Mini-SAS (SFF-8088) to 4 x Mini-SAS (SFF-8088) External Fanout Cable - P/N: 500479-001

Cable HP AN975A 2 Meter Mini-SAS (SFF-8088) to 4 x Mini-SAS (SFF-8088) External Fanout Cable - P/N: 500479-001

Cable HP AN975A 2 Meter Mini-SAS (SFF-8088) to 4 x Mini-SAS (SFF-8088) External Fanout Cable 

P/N: 500479-001

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng di động Buffalo 1TB MiniStation Extreme Portable HDD 2.5" - HD-PZ1.0U3B-AP / HD-PZ1.0U3R-AP / HD-PZ1.0U3S-AP

Ổ cứng di động Buffalo 1TB MiniStation Extreme Portable HDD 2.5

Dung lượng: 1TB 2.5"
Màu: Có 3 màu - Đen, đỏ, bạc
Giao tiếp: USB 3.0, Chống sốc
Model: HD-PZ1.0U3B-AP / HD-PZ1.0U3R-AP / HD-PZ1.0U3S-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng di động Buffalo HD-LX1.0TU3-AP 1TB 3.5" USB 3.0

Ổ cứng di động Buffalo HD-LX1.0TU3-AP 1TB 3.5

Ổ cứng di động Buffalo HD-LX1.0TU3-AP 1TB 3.5" USB3.0

Model: HD-LX1.0TU3-AP

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

HP 110/220GB Internal Tape Drive - 215390-003 203919-006

HP 110/220GB Internal Tape Drive - 215390-003 203919-006

HP 110/220GB Internal Tape Drive

P/N: 215390-003 203919-006

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/3 <<123>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Hồng Thơ
0938568698

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ