Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M) - 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M) - 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M)

P/N: 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5 

Hàng chính hãng AMP, CO, CQ

Giá: 65,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M) - 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M)  - 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M)  

P/N: 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7 

Hàng chính hãng AMP,  CO, CQ

Giá: 75,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M) - 1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M)  -  1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M)  

P/N: 1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Hàng chính hãng AMP, CO, CQ

Giá: 85,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M) - 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M) - 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M)

P/N: 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Hàng chính hãng APM, CO, CQ

Giá: 110,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M) - 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M) - 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Dây nhảy AMP Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M)

P/N: 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Hàng chính hãng AMP / COMMSCOPE

Giá: 160,000 VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ