Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD HP 500G SATA 3.5'' 7,2k Hotswap - P/N: 458928-B21

HDD HP 500G SATA 3.5'' 7,2k Hotswap - P/N: 458928-B21

HDD HP 500G SATA 3.5'' 7,2k Hotswap

P/N: 458928-B21

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1Tb SATA 3.5'' 7,2k Hotswap - P/N: 454146-B21

Ổ cứng HDD HP 1Tb SATA 3.5'' 7,2k Hotswap - P/N: 454146-B21

Ổ cứng HDD HP 1Tb SATA 3.5'' 7,2k Hotswap

P/N: 454146-B21

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 657750-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 657750-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 657750-B21

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 658071-B21

Ổ cứng HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 658071-B21

Ổ cứng HP HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 658071-B21

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 2TB SATA 7.2K 3.5" Hotswap - P/N: 507632-B21

HDD HP 2TB SATA 7.2K 3.5

HDD HP 2TB SATA 7.2K 3.5" Hotswap

P/N: 507632-B21

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 658079-B21658079-B21/ 695503-002/ 657753-004/ 73933-002

Ổ cứng HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 658079-B21658079-B21/ 695503-002/ 657753-004/ 73933-002

Ổ cứng HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 658079-B21/ 695503-002/ 657753-004/ 73933-002

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 628061-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 628061-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 628061-B21

Giá: 6,757,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 693687-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 693687-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 693687-B21

Giá: 8,388,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ