Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD 73GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 73GB SAS 3.5

HDD 73GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 73GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 73GB SAS 3.5

HDD 73GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 146GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 146GB SAS 3.5

HDD 146GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 146GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 146GB SAS 3.5

HDD 146GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Hitachi 300GB SAS 15k 3.5" Hitachi/ Seagate/ Fujitsu

Hitachi 300GB SAS 15k 3.5

HDD 300GB SAS 15k 3.5" Hitachi/ Seagate/ Fujitsu

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ