Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5" - 375870-B21

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5"

P/N: 375870-B21

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 384854-B21

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 384854-B21

HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k

P/N: 384854-B21

Giá: 2,446,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k

P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT - P/N: 507614-B21 / 507618-001

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT - P/N: 507614-B21 / 507618-001

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT

P/N: 507614-B21 / 507618-001

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652753-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652753-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652753-B21

Giá: 4,543,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k - P/N: 516828-B21

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k - P/N: 516828-B21

HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k

P/N: 516828-B21

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652757-B21

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652757-B21

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652757-B21

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA2 3TB 6G 7.2K 3.5 DP MDL SAS HDD #QK703A / 656102-001

Ổ cứng HP MSA2 3TB 6G 7.2K 3.5 DP MDL SAS HDD #QK703A / 656102-001

Ổ cứng HP MSA2 3TB 6G 7.2K 3.5 DP MDL SAS HDD #QK703A / 656102-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 737261-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 737261-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise

P/N: 737261-B21

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 507616-B21

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 507616-B21

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k

P/N: 507616-B21

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652766-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652766-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652766-B21

Giá: 7,922,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k - P/N: 454232-B21

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k - P/N: 454232-B21

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k

P/N: 454232-B21

Giá: 8,271,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 695510-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 695510-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 695510-B21

Giá: 8,970,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise - 652620-B21

Ổ cứng HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise - 652620-B21

Ổ cứng HP HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise

P/N: 652620-B21

Giá: 9,087,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 765424-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 765424-B21

Ổ cứng HP HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise

P/N: 765424-B21

Giá: 11,417,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ