Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5" - 375861-B21

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5"

P/N: 375861-B21

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD - P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD - P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD Hotswap

P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k DP - P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k DP - P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k Dual Port

P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k - P/N: 504062-B21 / 512547-B21

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k - P/N: 504062-B21 / 512547-B21

HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k

P/N: 504062-B21 / 512547-B21

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652605-B21

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise  Hard Drive - 652605-B21

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 652605-B21

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k - P/N: 492620-B21 / 507127-B21

HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k - P/N: 492620-B21 / 507127-B21

HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k
P/N: 492620-B21 / 507127-B21

 

 
Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652564-B21

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652564-B21

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 652564-B21

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 785067-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 785067-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 785067-B21

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600GB 10K SAS 2.5" G8 - 652583-B21

Ổ cứng HDD HP 600GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 600GB 10K SAS 2.5" G8

P/N: 652583-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for G8 - 652611-B21

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for G8

P/N: 652611-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" - 627117-B21

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5"

P/N: 627117-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k (P/N: 581286-B21)

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k (P/N: 581286-B21)

HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k SFF Hot Plug

P/N: 581286-B21


Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA 1TB 7.2K RPM SAS 12G Sff # J9F50A / 765452-001

Ổ cứng HP MSA 1TB 7.2K RPM SAS 12G Sff # J9F50A / 765452-001

Ổ cứng HP MSA 1TB 7.2K RPM SAS 12G Sff

P/N: J9F50A / 765452-001 

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS #C8S58A/ 730702-001

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS #C8S58A/ 730702-001

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS

P/N: C8S58A/ 730702-001

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS # AP858A/ 601775-001

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS # AP858A/ 601775-001

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS

P/N: AP858A/ 601775-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652745-B21

Ổ cứng HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652745-B21

Ổ cứng HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

P/N: 652745-B21

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 450GB 10K 6G DP 2.5 SFF SAS HARD DRIVE - P/N: 581284-B21

Ổ cứng HP 450GB 10K 6G DP 2.5 SFF SAS HARD DRIVE - P/N: 581284-B21

HP 450GB 10K 6G DP 2.5 SFF SAS HARD DRIVE

P/N: 581284-B21

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 759212-B21/ 870757-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise  759212-B21/ 870757-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 

P/N: 759212-B21/ 870757-B21

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Giá: 5,242,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k - P/N: 507610-B21

HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k - P/N: 507610-B21

HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k

P/N: 507610-B21

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD #J9F42A/ 787642-001

Ổ cứng HP MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD #J9F42A/ 787642-001

Ổ cứng HP MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD

P/N: J9F42A/ 787642-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ô cứng HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD #J9F46A/ 787646-001

Ô cứng HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD #J9F46A/ 787646-001

Ô cứng HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD

P/N: J9F46A/ 787646-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" G8, G9 - 652589-B21

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" G8, G9

P/N: 652589-B21

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" - 619291-B21

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5"

P/N: 619291-B21

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1Tb SAS 2.5'' 7,2k - P/N: 605835-B21

Ổ cứng HDD HP 1Tb SAS 2.5'' 7,2k - P/N: 605835-B21

Ổ cứng HDD HP 1Tb SAS 2.5'' 7,2k

P/N: 605835-B21

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM 2.5 inch for G8, G9 - P/N: 652749-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM 2.5 inch for G8, G9 - P/N: 652749-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM 2.5 inch for G8, G9

P/N: 652749-B21

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline - 655710-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline - 655710-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline

P/N: 655710-B21

Giá: 5,941,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 759208-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 759208-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 759208-B21

Giá: 6,291,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise Hard Drive #J9F48A

Ổ cứng HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise Hard Drive #J9F48A

Ổ cứng HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise Hard Drive

P/N: J9F48A

Giá: 6,757,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD for G8, G9 - 781518-B21

Ổ cứng HP 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD for G8, G9 - 781518-B21

Ổ cứng HP 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD for G8, G9

P/N: 781518-B21

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HPE MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD (J9F47A)

Ổ cứng HPE MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD (J9F47A)

Ổ cứng HPE MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD (J9F47A)

Giá: 8,854,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ