Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

Giá: 1,170,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 73GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 73GB SAS 3.5

HDD 73GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 1,287,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 73GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 73GB SAS 3.5

HDD 73GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 1,287,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841

Ổ cứng HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k  - P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841

HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k 

P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841

Giá: 1,989,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5" - 375870-B21

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5

Ổ cứng HDD HP 73GB 15K SAS 3.5"

P/N: 375870-B21

Giá: 1,989,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 146GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 146GB SAS 3.5

HDD 146GB SAS 3.5" 10k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 2,340,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD 146GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

HDD 146GB SAS 3.5

HDD 146GB SAS 3.5" 15k rpm - Seagate / Fujitusu / Hitachi / Maxto

Giá: 2,340,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 384854-B21

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 384854-B21

HDD HP 146G SAS 3.5'' 15k

P/N: 384854-B21

Giá: 2,457,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1044

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1044

HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k

P/N: 40K1044

Giá: 2,691,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 10k (P/N: 40K1040)

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 10k (P/N: 40K1040)

HDD IBM 146G Hot swap 3.5'' SAS 10k P/N: 40K1040

Giá: 3,042,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Hitachi 300GB SAS 15k 3.5" Hitachi/ Seagate/ Fujitsu

Hitachi 300GB SAS 15k 3.5

HDD 300GB SAS 15k 3.5" Hitachi/ Seagate/ Fujitsu

Giá: 3,042,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

HDD HP 300G SAS 3.5'' 15k

P/N: 416127-B21 / 516814-B21 / 431944-B21

Giá: 3,276,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k

P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

Giá: 3,276,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD Dell 0DR238 146G SAS 3.5'' 10k

HDD Dell 0DR238 146G SAS 3.5'' 10k

HDD Dell 0DR238 146G SAS 3.5'' 10k

Giá: 3,299,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k - P/N: 40K1041

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k - P/N: 40K1041

HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k

P/N: 40K1041

Giá: 3,510,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD Toshibal 1TB SAS 3.5" 6Gbs 16Mb 7,2Krpm Enterprise - MK1001TRKB

HDD Toshibal 1TB SAS 3.5

HDD Toshibal 1TB SAS 3.5" 6Gbs 16Mb 7,2Krpm Enterprise

Model: MK1001TRKB

Giá: 3,978,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

Giá: 3,978,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT - P/N: 507614-B21 / 507618-001

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT - P/N: 507614-B21 / 507618-001

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) DUAL PORT

P/N: 507614-B21 / 507618-001

Giá: 4,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 1TB 7.2k RPM 3.5" Hot Swap SAS 6Gb/s HDD - 0440RW

Ổ cứng Dell 1TB 7.2k RPM 3.5

Ổ cứng Dell 1TB 7.2k RPM 3.5" Hot Swap SAS 6Gb/s HDD

P/N: 0440RW 

Giá: 4,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 42D0777

Ổ cứng HDD IBM 1Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 42D0777

HDD IBM 1Tb SAS 3.5'' 7,2k

P/N: 42D0777

Giá: 4,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652753-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652753-B21

Ổ cứng HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652753-B21

Giá: 4,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 450GB SAS 3.5" 15k rpm Hotswap - P/N: 42D0519 / 42D0520 / 42C0264 / ST3450856SS

Ổ cứng IBM 450GB SAS 3.5

Ổ cứng IBM 450GB SAS 3.5" 15k rpm Hotswap

P/N: 42D0519 / 42D0520 / 42C0264

Model: ST3450856SS

Giá: 4,680,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD DELL SAS 500GB 3.5'' 7,2K

HDD DELL SAS 500GB 3.5'' 7,2K

HDD DELL SAS 500GB 3.5'' 7,2K

Giá: 4,726,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD DELL 300GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 300GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 300GB SAS 3.5'' 15k

Giá: 4,726,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD - 7XB7A00038

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Part #: 7XB7A00038

Giá: 5,241,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k - P/N: 516828-B21

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k - P/N: 516828-B21

HDD HP 600G SAS 3.5'' 15k

P/N: 516828-B21

Giá: 5,499,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 Hot-Swap HDD - P/N: 44W2244

Ổ cứng IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 Hot-Swap HDD - P/N: 44W2244

IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 Hot-Swap HDD

P/N: 44W2244

Giá: 5,616,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652757-B21

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652757-B21

Ổ cứng HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652757-B21

Giá: 5,616,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD - 7XB7A00041

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Part #: 7XB7A00041

Giá: 6,084,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 42D0767

Ổ cứng HDD IBM 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 42D0767

HDD IBM 2Tb SAS 3.5'' 7,2k

P/N: 42D0767


Giá: 6,552,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD Toshibal 2TB SAS 3.5" 6Gbs 16Mb 7,2Krpm Enterprise - MK2001TRKB

HDD Toshibal 2TB SAS 3.5

HDD Toshibal 2TB SAS 3.5" 6Gbs 16Mb 7,2Krpm Enterprise

Model: MK2001TRKB

Giá: 6,552,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 737261-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise - 737261-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise

P/N: 737261-B21

Giá: 7,020,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 507616-B21

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k - P/N: 507616-B21

HDD HP 2Tb SAS 3.5'' 7,2k

P/N: 507616-B21

Giá: 7,488,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD - 7XB7A00042

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Part #: 7XB7A00042

Giá: 7,488,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652766-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 652766-B21

Ổ cứng HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 652766-B21

Giá: 7,956,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k - P/N: 454232-B21

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k - P/N: 454232-B21

HDD HP 450G SAS 3.5'' 15k

P/N: 454232-B21

Giá: 8,307,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD - 7XB7A00039

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Part #: 7XB7A00039

Giá: 8,658,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD - 7XB7A00043

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5

Ổ cứng Lenovo ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Part #: 7XB7A00043

Giá: 8,892,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 695510-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty - 695510-B21

Ổ cứng HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty

P/N: 695510-B21

Giá: 9,009,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD DELL 600G SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 600G SAS 3.5'' 15k
HDD DELL 600G SAS 3.5'' 15k

Giá: 9,079,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ